Ujian Nasioan ( UN ) Pada Jenjang SD, SMP akan segera dilaksanakan. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan UN/US tentu menuntut kesiapan peserta UN tersebut. Meski terbilang mepet, namun masih ada waktu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud ) mengagendakan Ujian Nasional ( UN ) 2016 kedalam tiga kali pelaksanaan yakni UN pertama, kedua, dan ketiga. Ujian Nasional tahap pertama akan dilaksanakan